Onze klanten

Logo Vicino Logo HONK Ketenzorg

Vicino is een regionale organisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten organiseert in Noord-Holland Noord. Dit doet Vicino door praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) aan te bieden aan huisartspraktijken.

HONK Ketenzorg faciliteert huisartsenpraktijken en werkt samen met andere zorgverleners in de keten om ervoor te zorgen dat patiënten met een chronische ziekte de meest optimale zorg ontvangen. 

INKT wijkgerichte zorg logo

INKT Ouderenzorg faciliteert ouderenzorg in regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken binnen INKT Ouderenzorg nauw samen om kwetsbare ouderen van de best mogelijke zorg te voorzien.

KCOETZ Wijkgerichte Zorg is een samenwerking tussen de huisartsen en de (wijk)verpleegkundigen ouderenzorg van de diverse thuiszorginstellingen in onze regio. Samen bieden zij kwetsbare wijkbewoners, in hun eigen woonomgeving, de juiste zorg en aandacht.

HKN logo

Starlet

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) is een organisatie van en voor huisartsen in de Kop van Noord-Holland. De huisartsencoöperatie, huisartsenpost en ketenzorg zijn verenigd in één organisatie.
Naast spoedzorg behoren ook chronische zorg, ouderenzorg en het stimuleren van een gezonde leefstijl tot de dienstverlening.

Starlet DC is een professionele organisatie die hoogwaardige diagnostische en ondersteunende diensten verricht voor o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten van het ziekenhuis.